پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400
 
 • ساعت : ۲۲:۳۱:۵۴
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
 • تعداد بازدید : 191
 • کد خبر : ۱۴۶۷۱۰
مصاحبه اختصاصی دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان پیرامون ابلاغ سند بهره وری بخش کشاورزی:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی از سال ۱۳۹۷ ماموریت های محوله را در راستای تدوین سند بهره وری بخش كشاورزی پیگیری نموده است

مصاحبه اختصاصی دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان پیرامون ابلاغ سند بهره وری بخش کشاورزی: 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سال ۱۳۹۷ ماموریت های محوله را در راستای تدوین سند بهره وری بخش کشاورزی پیگیری نموده است

دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان و رئیس کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات تدوین سند بهره وری بخش کشاورزی بیان داشت:  کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی که محل استقرار دبيرخانه آن در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی است، از سال 1397 به پی گيری ماموريت های محوله در راستای تدوين سند برنامه علمياتی استقرار چرخه بهره وری در بخش کشاورزی اقدام نمود.

وی ادامه داد:  این کمیته شامل نمایندگان معاونت ها، دستگاه ها، شرکت ها و دفاتر زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود که در واحدهای ذیربط، هسته های بهره وری از خبرگان ایجاد و پس از آن گام های دستورالعمل اجرایی استقرار چرخه بهره وری عملیاتی شد. 
وی با بیان اینکه ، برای استقرار چرخه و به منظور دستیابی به هدف " شناسایی، رتبه بندی و اولویت بندی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی توسط معاونت ها/دستگاه های اجرایی/شرکت ها /دفتر در وزارت جهادکشاورزی" از روش تحقیق کیفی دلفای ، استفاده شده است، تصریح کرد:  جامعه آماری تحقیق را خبرگان بخش دولتی و خصوصی در حوزه 21 معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر شامل، (جنگل و مرتع، دامپزشکی، دفتر سلامت غذا، سازمان امور اراضی کشور، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی، سازمان حفظ نباتات، شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت شهرک های کشاورزی، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شیلات، معاونت آب و خاک، معاونت امور دام، معاونت باغبانی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، معاونت توسعه انسانی، معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارها، و معاونت زراعت، صندوق بیمه و شرکت پشتیبانی امور دام) تشکیل داده اند.
دکتر بازرگان ادامه داد:  بر این اساس، روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی و به صورت هدفمند در هر معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر انتخاب شدند. به این ترتیب درفت مسائل اولویت دار بخش کشاورزی در حوزه های مختلف استخراج گردید.
دکتر بازرگان با بیان اینکه، سند بهره وری وزارت جهادکشاورزی پس از تصویب نهایی سازمان ملی بهره وری ایران، توسط وزیر محترم جهادکشاورزی به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال و در روز اول خرداد ماه رونمایی شد، تصریح کرد: 
 پس از تلاش مستمر این سند در 19 تیرماه 1400 در هیات دولت تصویب و به وزارت جهادکشاورزی برای عملیاتی شدن و اجرا ابلاغ گردید.
وی ادامه داد: ما هم اکنون گام هفتم دستورالعمل را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و ان شالله در حال برنامه ریزی برای ابلاغ برش های استانی توسط نمایندگان معاونت ها/دستگاهها/شرکت ها و دفاتریم تا گام های نهایی نیز با موفقیت برداشته شود.

دکتر بازرگان اظهار داشت:  با توجه به محدوديت ها، مخاطرات محیطی و شرایط نامساعد حاکم بر درون و پیرامون بنگاههای اقتصادی که منجر به ضعف رقابت پذیری آنها و ظرفیت تولید بلا استفاده در بخش های اقتصادی کشور شده است؛ اهمیت توجه به رشد بهره وری و افزایش ارزش افزوده اقتصادی، مبتنی بر مجموعه سازوکارهای درونی و حقیقی اقتصاد )مانند توسعه سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و فناوری موجود)  و عوامل سیاستی و نهادی، مضاعف شده است. 
وی ادامه داد: اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی بهره ور محور، از یک انتخاب، به یک ضرورت تبدیل نموده است.
دکتر بازرگان با بیان اینکه اهتمام به موضوع ارتقای بهره وری در اقتصاد ملی، در بسیاری از سیاست های کلی نظام، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد:  اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مفاهیم اساسی بهره وری است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه؛ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ آمایش سرزمین؛ اشتغال؛ اصلاح الگوی مصرف؛ نظام اداری و سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری از جمله دیگر سیاست های ابلاغی مرتبط با بهره وری است، تصریح کرد: در بین مهمترین قوانین مرتبط ده سال گذشته، می توان به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای تامین مالی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون بهبود فضای کسب، قانون ارتقای بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و قوانین دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره کرد.
وی بر ضرورت ارزیابی دقیق از عملکرد و اثربخشی این قوانین و آسیب شناسی دلایل عدم تاثیر گذاری لازم آنها در تحقق رشد بهره وری در اقتصاد امری تاکید کرد. 
دکتر بازرگان ادامه داد: در اين راستا، به موجب بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد، دستگاه های اجرایی برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن استقرار چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه با هدف دستیابی به افزایش سهم بهره وری واحدهای تحت تولیت خود از ارزش افزوده اقتصادی کل کشور، با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران و طبق دستورالعمل ابلاغی به شماره 40603 به تاریخ 1/8/97 از سوی معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداری و استخدامی، فراهم نمایند.
وی تصریح کرد:  بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در دستور العمل مذکور، 40 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی بايستی مربوط به برنامه های ارتقاء بهره وری باشد و با متوسط ميانگين رشد سالانه 2/3 درصد، به آن هدف بايستی برسيم. دکتر بازرگان با بیان اینکه برای دستيابی به سهم بهره وری تعيين شده بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل کشور، در دستور العمل مربوطه 10 گام پيش بينی شد، تصریح کرد: این موارد شامل؛ 1- تشکیل ارکان اجرای بند الف ماده 5 شامل، تشکیل کارگروه فرابخشی بهره وری ،تشکیل کمیته های بهره وری دردستگاه های اجرایی مسئول در سطح مدیران موظف و تشکیل کارگروه کارشناسی بهره وری با عضویت افرادصاحبنظر دستگاهی و خارج از دستگاه، 2- تهیه گزارش عملکرد کلیه اقدامات انجام گرفته در طول برنامه پنجم و سال اول برنامه ششم توسعه برای دستیابی به اهداف بهره وری در برنامه های توسعه کشور، 3- بازبینی و تعیین اهداف بهره وری و مسئولیت کلیه دستگاه های اجرایی متولی بهره وری بخش/زیربخش، در قانون برنامه ششم توسعه، 4-انتخاب رشته فعالیت های اولویت دار، 5- تعریف و تبیین مسائل اصلی و عوامل بهره وری واحدهای اقتصادی در رشته فعالیت های منتخب در گام، 6- تعریف راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی )تدوین راه حل)، 7- برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اساسی)برنامه ریزی برای اجرای راه حل)، 8- اجرای برنامه ها )اجرای راه حل(، 9- ارزیابی نتایج و اثربخشی برنامه ها و 10- بازنگری و / یا تثبیت برنامه ها می باشد.

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

  6.0.3.0
  V6.0.3.0