• ساعت : ۱۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 48
توسط محقق استان کرمان:
چاپ مقاله علمی پژوهشی هیدروژئومورفولوژی

محقق بخش تحقیقات آبخیزداری

چاپ مقاله علمی پژوهشی هیدروژئومورفولوژی

 مقاله علمی پژوهشی  بررسی دقت روش ژئوالکتریک در احداث سدهای زیرزمینی در مناطق کم آب و کویری (مطالعه موردی منطقه دهبکری کرمان) توسط نجمه حاج سیدعلی خانی محقق بخش تحقیقات آبخیزداری در مجله علمی پژوهشی هیدروژئومورفولوژی به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان؛ این مقاله که نتایج اجرای پروزه تحقیقاتی می باشد در محل و محور سد پیشنهادی برداشت های ژئوالکتریک به روش سونداژ زنی با استفاده از آرایه شلمبرژه انجام شد که نتایج حاکی از آن است که یک مدل دو لایه در طول مقطع ژئوالکتریک وجود دارد که لایه بالایی همان لایه آبرفتی و لایه زیرین سنگ کف میباشد. لایه آبرفتی، خود به دو بخش خشک در بالا و آبدار در پایین تقسیم میشود. عمق رسیدن به سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه متفاوت است، اما به طور متوسط میتوان آن را 5 متر در نظر گرفت. ضخامت آبرفت نیز در طول پروفیل ها متغیر است، اما بیشترین ضخامت آن عموماً در بخش های میانی مقاطع ژئوالکتریک و بیشتر نزدیک به تکیه گاه راست وجود دارد. بالاترین ضخامت آبرفت در محل سونداژ S26 و معادل 13 متر برآورد شده است. با توجه به مقیاس مقاومت مخصوص الکتریکی لایه ها و با عنایت به رخنمون های سنگی دو طرف رودخانه، به نظر میرسد که سنگ کف در بیشتر نقاط دارای لیتولوژی متناوب از جنس شیل، مارن و ماسه سنگ و در برخی نقاط از جنس مارن می باشد.

لازم به ذکر است این مقاله در مجله علمی پژوهشی هیدروژئومورفولوژی با رتبه ارزیابی Q1  در شهریور 1402  دوره 10  شماره 35 به چاپ رسیده است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0