• تعداد بازدید : 7170
كنترل بیماری گموز مركبات با استفاده از قارچ‌كش جدید آلیادو

كنترل بیماری گموز مرکبات با استفاده از  قارچ‌كش جدید آلیادو

مهندس یعقوب محمدعلیان - 1394

تعريف مسئله

قارچ فیتوفتورا در مناطق کشت مرکبات کشور خصوصا استان‌های جنوبی که شرایط اقلیمی برای فعالیت عامل بیماری گموز مرکبات در طول سال مساعد است، ضرورت دارد طوقه درختان مرکبات روی پایه‌های متداول (بکرایی و مکزیکن‌لایم)که حساس به پوسیدگی طوقه و ریشه می‌باشند به منظور پیش‌گیری از بروز و ترمیم زخم ناشی از بیماری گموز، از قارچ‌کش مناسب استفاده شود. قارچ‌کش جدید آلیادو با ماده مؤثره مانکوزب 40 درصد + کلروتالونیل 20 درصد و سیموکسانیل 5 درصد به‌صورت فرموالاسیون 65 درصدWP  تولیدی شرکت ماسوی اسپانیا است. اين قارچكش به سفارش شرکت زرین خوشه جنوب، به صورت رنگ‌آمیزی جهت کنترل گموز  فیتوفتورایی وپوسیدگی ریشه درختان مرکبات توصیه شده است.

اهميت و موضوع

براساس آمارنامه سال 1390 سطح زیر کشت مرکبات کشور بالغ بر 290 هزار هکتار و تولید محصول بیش از 4 میلیون تن ميوه در سال مي‌باشد. ميانگين توليد سالانه مرکبات  در كشورهاي پيشرفته مركبات‌خيز دنيا در حدود 35-30 تن در هكتار است، در حالي که در مناطق مرکبات کاری ایران  حدود 18 تن برآورد گرديده است. عوامل متعددي در كاهش توليد مركبات نقش دارد که از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به مسایل باغباني (انتخاب پایه، رقم مناسب و هرس) و مديريت صحيح تغذيه، آبياري و آفات و بيماري‌هاي گیاهی اشاره نمود. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی بکرایی و مکزین لایم به عنوان پایه‌های مناسب جهت ارقام مرکبات جنوب کشور معرفی شده‌اند. یکی از معایب مهم این پایه‌ها، حساسیت زیاد آنها به عوامل بیماری گموز مرکبات (پوسیدگی طوقه) است. بنابراین مدیریت و کنترل بیماری گموز در این پایه‌ها‌به‌ویژه با استفاده از ترکیبات شیمیایی  ضرورت دارد.

روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از به‌کارگیری

دوزهای مصرفی 20-25 گرم قارچ‌کش در یک لیتر آب  به روش ضدعفونی  درکنترل پیشرفت بیماری موثر می‌باشند. اثر قارچ کش به صورت درمان و خشک نمودن صمغ محل زخم مشاهده است. در برخی مواقع ظهور و ترشح صمغ جدید در محل جدید با کمی فاصله از زخم‌های قبلی مشاهده می‌گردد،که می‌تواند به این دلیل باشد که اثر سم پس از گذشت چندماه کاهش یافته و نیاز به کاربرد مجدد سم ضروری می باشد. شرایط اقلیمی مناطق جنوبی کشور به نحوی است که قارچ عامل بیماری در تمام طول سال فعال می باشد لذا کاربرد قارچ‌کش با دوز فوق، در دو نوبت بهار (از اوایل فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت ماه) و پاییز (از اواخر شهریور تا نیمه اول مهر ماه) پیش‌بینی شده است.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0