شوراي تحقيقات كشاورزي

 وظايف و اختيارات شورا بشرح زير مي‌باشد:

 1- اظهار نظر در آئين نامه ضوابط تشخيص محققان و درجات آنها
2- بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي و تعيين اولويت ها با توجه به اعتبارات مصوب
3- اظهار نظر در مورد تشكيلات موسسات و مراكز تحقيقاتي
 4- بررسي بودجه و اعتبارات سازمان (اعم از سازمان مركزي و موسسات و مراكز تحقيقاتي تابع )
 5- اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهاي فروش توليدات موسسات و مراكز تحقيقاتي تابع

فهرست اعضاي اصلی شوراي تحقيقات كشاورزي

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

 دكتر سیدمجتبی خیام نکویی

 معاون وزیر و رئیس سازمان

2

 دکتر محسن مردی

مشاور عالی رئیس سازمان

3

 دکتر حسین جعفری

 معاون پژوهش و فناوری

4

دکتر عبداله مخبر دزفولی

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

5

 مهندس کریم احمدی

معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان 

6

دکتر عطاالله ابراهیمی 

 سرپرست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

7 دکتر محسن جهانشاهی مشاور رئیس سازمان و سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور

8

 دكتر علی اسحاقی

رئیس موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

9

دکتر هادی اسدی

 رئیس موسسه تحقیقات  خاک و آب

10

دکتر محمود بهمنی

 رئیس  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

11

دكتر حسین رنجبر اقدام

 رئیس موسسه تحقيقات گیاه پزشکی كشور

12

دکتر صابر گلکاری 

سرپرست مرکز ملی مدیریت منابع  ذخائر ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی

13

دكتر  علی علیزاده علی آبادی 

رئيس موسسه تحقيقات  جنگل ها و مراتع کشور

14

دکتر مهدی طاهری

سرپرست موسسه تحقیقات  علوم باغبانی

15

خانم دکتر مریم حسینی چالشتری

 رئیس محترم موسسه تحقیقات برنج کشور

16

دکتر مختار مهاجر

 رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

17

دکترخشنود علیزاده دیزج 

 رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 

18

دکتر حسین دهقانی سانیج

رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

19

دكتر محمدحسن عصاره

رئيس موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

20

دکتر داریوش فتح اله طالقانی

رييس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند

21

دکتر قربان قربانی نصرآباد

رییس موسسه تحقيقات پنبه كشور

22

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی

رییس پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي

23

دکتر علی کیانی راد

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

24

دكترمحمد زمانیان

رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

25

دکتر محمد مهدی قاسمی

رييس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

26

دکتر فرهاد دهقانی

رئيس مركز ملي تحقيقات شوري

27

دکتر جهانفر دانشیان

 دبیر شورای تحقیقات کشاورزی و سرپرست دفتر امور پژوهشی

28

 دکتر حسن علیپور

مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0