هیات امناء


 

ترکیب هیات امناء سازمان:

 • وزيرجهاد كشاورزي (رئیس هیات امناء)
 • وزير علوم ، تحقيقات و فناوري
 • رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • رییس سازمان حفاظت محیط زیست
 • معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی(دبیر هیات امناء)
 • یک نفر از معاونین اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی
 • 2 نفر از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • 3 نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

شرح وظايف  هيئت امناء  :

 •  تصويب  راهبردها و سیاست های کلی تحقیقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گیریهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 • تصویب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان.
 •  تصویب رویکردهای کلان تحقیقاتی و آموزشی سازمان.
 • تصویب نحوه مصرف بودجه سالیانه و موافقتنامه های بودجه هزینه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان
 • اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غیر دولتی
 • تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکیلاتی، تحقیقاتی و آموزشی که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می شود.
 • تصویب ایجاد، ادغام، انحلال و یا انتقال موسسات ، مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی.
 • تصويب تعرفه هاي ارائه خدمات و ضوابط تعيين قیمت  فروش  محصولات تولیدی موسسات و مراكز تحقيقات سازمان  با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور
 • تصویب سیایت های کلی در خصوص نحوه توزیع در آمدهای اختصاصی سازمان
 • تصویب برقراری روابط تحقیقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی و آموزشی بین المللی و خارجی و پرداخت حق عضویت سازمانه در این قبیل سازمانها و موسسات.
 •  اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و  پيشنهاداتی‌كه از طرف رئيس سازمان مطرح ميشود.

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0