• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
اطلاعیه كمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مركبات در خصوص كنترل آفات و بیماری های باغات مركبات

اطلاعیه كمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مركبات در خصوص کنترل آفات و بیماری های باغات مرکبات

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مدیریت حفظ نباتات، تصمیمات متخذه در جلسه کمیته پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های مرکبات، تـوجه باغداران و بهره‌برداران محترم را به نکات ذیل جلب می‌نمایـد:

منبع خبر
روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0