چهارشنبه, 17 آذر 1400
 
تازه ها
کد خبر : ۱۵۴۵۹۶  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۴۱
دکتر خیام نکویی در اولین نشست کاری با مدیران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی : نقش آموزش و ترویج كشاورزی در توسعه كشاورزی دانش‌بنیان حائز اهمیت است  جديد!
کد خبر : ۱۵۴۷۰۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۱
کد خبر : ۱۵۴۴۶۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۵۹
کد خبر : ۱۵۴۶۲۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۹
کد خبر : ۱۵۴۴۶۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۹۴
صفحه1از41234.بعدي.برو

 

___________________________________________________________________________________________________________

گزارش ماهیانه ارتقاء اعضای هیات علمی سازمان-آبان ماه 1400

 

ارتقا به استادیاری:  5              ارتقا به دانشیاری: 4              

 

 

تعداد اعضای هیات علمی سازمان

استاد: 57             دانشیار: 319                استادیار: 1243                مربی: 357

___________________________________________________________________________________________________________6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0